Zooma inte!

Bland det sämsta som du kan göra som fotograf är att zooma med objektivet. Det bästa, i alla världar, är om du använder dig av ett fast objektiv. Tyvärr är det idag allt vanligare att zoomen används, och med tanke på hur mycket professionell utrustning som finns där ute, med väl utvecklade zoomar, så är den lates väg alltid att använda zoomen på objektivet. Anledningen till att jag rekommenderar er att ha ett antal olika objektiv är helt enkelt på grund av att zoomen förstör bilden, även om det idag finns många bra. Men med ett fast objektiv blir det alltid bättre.

Det gäller då att tänka rätt. Istället för att du ska zooma så är det bättre att du förflyttar dig fysiskt för att ta den bilden du vill ta. Positionerar du dig exempelvis nära ditt objekt så kommer objektet att framstå betydligt tydligare mot bakgrunden. Står du nära ditt objekt så kommer också autofokus ha lättare för att göra ett bra arbete, och du riskerar inte samma problem med oskärpa. Att låta objektivet fungera maximalt gör du också genom att gå nära istället för att zooma, eftersom att objektivet slipper arbeta på maxnivå. En position nära ditt objekt gör det dessutom enklare för dig att styra bildens skärpa överlag, och dessutom slipper du problemet med skakningar, som lätt uppstår när du zoomar maximalt, även med antiskakfunktionen.

Följer ni dessa råd så kommer ni alltid att få bättre bilder. Zoomen kan ha en bra funktion i olika lägen, men det är helt klart så att den inte ska användas när slutresultatet ska bli så bra som det är möjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *